Deze schitterende foto van Trynwâldster Jappie Seinstra is een eerbetoon aan een vogel die voor velen tot de verbeelding spreekt. De groepen Kemphanen die elk voorjaar foerageren en slapen op de plasdrasse graslanden rond de Groote Wielen en andere meren. De fantasievolle kragen in het voorjaar. De strijd om de gunst van de vrouwtjes door honkmannetjes, satellietmannetjes, randmannetjes en faren. De baltsplaatsen op het Friese boerengrasland, die vaak vele tientallen jaren of langer in gebruik waren. De stille vrouwtjes, die zorgden voor het nest en de opgroeiende kuikens. Waar zijn ze nog? Als broedvogel is de Kemphaan vrijwel verdwenen uit Fryslân. Als trekvogels zijn ze nog wel te bewonderen, ook al zijn de aantallen doortrekkende vogels die je bijvoorbeeld rond de Groote Wielen kunt zien, geslonken van duizenden tot honderden.

Free Full Text ( Final Version , 552kb )
Imposed Embargo until:
Tue, June 01 2021 at 00:00 (CEST)

Additional Files
Twirre-2020-30-02-cover.jpg Cover Image , 206kb