Momenteel is de status van de drie kleine marterachtigen in Nederland ‘vrij zeldzaam’. Wezel (Mustela nivalis), Hermelijn (Mustela erminea) en Bunzing (Mustela putorius) zijn verspreid over Nederland in lage dichtheden te vinden. De landelijke afname die zich voordoet, doet vermoeden dat in het Nationaal Park het Drents-Friese Wold (hierna DFW) een zelfde afname plaatsvindt. Om inzicht te krijgen in het terreingebruik, met name het gebruik van perceel- en habitatgrenzen en de verspreiding van deze dieren, is in 2018 onderzoek gedaan in het DFW. Er is onderzocht wat de invloed is van habitat en het voorkomen van prooien en predatoren/concurrenten van kleine marterachtigen op het voorkomen en het terreingebruik van deze dieren.

, , , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

S. Cuijpers, & M. Terpstra. (2020). Terreingebruik en verspreiding van kleine marterachtigen in het Drents-Friese Wold. Twirre, 30(2), 25–29.