De grijze zeehond (Halichoerus grypus) of kegelrob is terug voor de kusten van Duitsland en Nederland. Na bijna te zijn uitgestorven door de jacht in Duitsland tot de jaren 70, is de soort sinds dit millennium succesvol aan het reproduceren op Helgoland, het enige offshore-eiland van Duitsland. Er zijn veel pleistocene bewijzen voor het voorkomen van de soort in de regio/streek. Historisch gezien is het ook bewezen dat deze soort, evenals andere soorten (zoals bruinvis Phocoena phocoena en gewone zeehond Phoca vitulina), regelmatig voorkwamen in het zoetwatergebied van de nog steeds ongecontroleerde grote Midden-Europese rivieren zoals de Elbe en de Rijn. De soort grijze zeehond is dus bij uitstek geschikt om de snelle antropogene veranderingen in landschap, flora en fauna te tonen en te illustreren!