Het Carboon van Nederland en omliggende gebieden bestaat uit een successie van kalken en mariene kleien aan de basis, met daarboven een dik pakket van vooral delta- en rivierafzettingen. Ook al vindt er geen mijnbouw meer plaats in Nederland, het Carboon is nog steeds interessant vanwege het gas gegenereerd door de koollagen, de potentiële winning van warm water uit de kalken en wellicht het produceren van gas uit kleisteen.