Een slordige 5000 jaar geleden werd er op de Lousbcrg bij Aken (Duitsland) op grote schaal vuursteen gewonnen voor de productie van diverse soorten werktuigen (Schyle, 2006). Dit typische gesteente, dat te boek staat als Lousberg-vuursteen, onderscheidt zich door zijn opvallende bruingrijze kleur met roestbruine vlekken. Werktuigen en halffabrikaten die ter plaatse werden gemaakt, werden door de toenmalige bewoners van de streek verhandeld en raakten op die manier verspreid over een groot gebied. Vooral de stenen bijlen van Lousberg-vuursteen zijn ware juweeltjes. De makers van de bijlen waren ware kunstenaars. Ze moeten soms dagen, misschien wel weken, gespendeerd hebben om een bijl in de gewenste vorm te krijgen. Als jongen van twaalfbegon ik in de zeventigerjaren van de vorige eeuw stenen te verzamelen en een van mijn zoekgebieden lag in de toenmalige gemeente Tegelen (nu Venlo), boven op het hoogterras. Na het ploegen van de akkers liep ik deze systematisch af, het liefst als het net geregend had, op zoek naar agaten in het door de Rijn in een ver verleden afgezette grind.