In het eerste deel van onze excursie langs de Ahr (G&H jrg. 67 (2013) nr. 2) volgden we deze 90 km lange rivier in de Eifel (Duitsland) van de bron in Blankenheim tot even voorbij Schuld. In dat bovenste gedeelte van het stroomgebied zagen we dat de ondergrond uit midden-devonische kalkstenen bestaat. Meer stroomafwaarts maken deze plaats voor leistenen en zandstenen uit het Onder-Devoon. In dit tweede deel volgen we de Ahr van Insul tot de monding in de Rijn bij Remagen-Kripp (zie het kaartje van Afb. 2). Vanuit Schuld rijden we via de L73 naar Insul. Het Ahrdal verbreedt zich en maakt plaats voor weilanden en akkers. Maakte de Ahr bij Schuld een lusvormige meander die hard op weg is om een omloopberg te vormen, bij Insul heeft de rivier dat al gedaan. Bij Insul werd het ingesnoerde gebied in de meanderlus ten noorden van de Burgberg doorbroken. Sindsdien is de Burgberg een omloopberg. Dat de Ahr ooit rond de Burgberg stroomde, kan men nog zien aan het riviergrind dat hier in het verleden door de Ahr is afgezet en dat op de akkers terug te vinden is. Een andere omloopberg ligt verder stroomafwaarts bij Mayschoß.