Sinds kort beschik ik over een rijke collectie microfossielen van historisch belang. Deze werd jarenlang gekoesterd door de Nederlandse Aardolie Maatschappij, maar afgedankt toen de micropaleontologische afdeling te Assen werd opgeheven. Het geheel is in oorspronkelijke staat en omvat behalve foraminiferen ook allerlei andere microfossielen. Dit moois is afkomstig van meer dan 350 boringen in heel Nederland en de Noordzeebodem, terwijl er ook enig materiaal is uit Duitsland en België. Het moet een enorm werk zijn geweest van professionele medewerkers om dit geheel tot stand te brengen. Om een indruk te geven van deze collectie heb ik de resultaten van de boring “Lochem-1” uitgewerkt. Deze leverde een aardige verscheidenheid aan foraminiferen op, maar niet teveel. Hoewel in Grondboor & Hamer regelmatig artikelen verschenen over de Achterhoek, is er bij mijn weten niet eerder iets in gepubliceerd over fossielen uit de ondergrond van Lochem.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

Peter Venema. (2013). Foraminiferen uit de ondergrond van Lochem. Grondboor & Hamer, 67(3), 92–95.