Op de achteromslag van G&H jrg. 67 (2013) nr. 1 stond – als “raadsel” – een foto van een laagvlak met structuren, waarover geologiestudenten zich tijdens een excursie naar Schotland het hoofd braken. In G&H jrg. 67 (2013) nr. 2 gaven we de oplossing: het betrof graafsporen van Zoophycos. Er bestaat uitgebreide literatuur over de fossiele sporen die dit waarschijnlijk worm-achtig organisme, vanaf het Cambrium tot in het heden, op zoek naar voedsel op zeebodem achterliet.