Er is in het noorden van Nederland volgens diverse geologische gidsen niet veel fossiel materiaal te vinden, maar de praktijk bewijst het tegendeel. In Zuidlaren, Noordbroek, Borger en Pekela zijn zandzuigerijen, die met het zand ook grind mee naar boven halen. In dat grind vindt men o.a. fossielen. In de Eemshaven kan men regelmatig barnsteen vinden, vaak aangespoeld na een Noordwester storm. De Hondsrug bevat, vooral tussen Groningen en Haren, keileem met fossielen in sedimentaire zwerfstenen uit Ordovicium en Siluur. Over tabulaten, voornamelijk van deze vindplaatsen afkomstig, heeft Harry Huisman tussen 1974 en 1980 een twaalftal artikelen gepubliceerd in Grondboor en Hamer. Gelukkig zijn vondstmogelijkheden in Groningen nog geen verleden tijd. Over één tamelijk onbekende vindplaats van fossielen gaat dit artikel. Jarenlang was ik in Alteveer langs de zandzuigerij gereden zonder er een kijkje te nemen. “Hier gebeurt zo weinig”, dacht ik. Toen ik op televisie beelden zag van een excursie naar Alteveer onder leiding van Bert Boekschoten en Jan Delvigne, werd ik wakker geschud. Ze toonden namelijk een paar mooie vondsten uit de zandzuigerij, waaronder lavendelblauwe sponzen en tabulaten. Sindsdien ben ik er regelmatig gaan zoeken. De hoeveelheid en de omvang van de fossielen in het grind van Alteveer is doorgaans bescheiden (zie titel). Toch bezit ik nu, na tien jaar intensief verzamelen, een mooie collectie lavendelblauwe fossielen van deze vindplaats (Afb. 1).