Op 16 maart j.l. vond in het kerkje van Schokland weer de jaarlijkse uitreiking plaats van de Van der Lijn Onderscheiding en de bijbehorende Aanmoedigingsprijs. De Commissie “Van der Lijn, Boelens en Hellinga” had weer twee perfecte kandidaten geselecteerd en locoburgemeester Ruigrok van de Gemeente Noordoostpolder reikte de onderscheidingen uit.