Sinds enkele decennia wordt op de steenberg van de voormalige steenkoolmijnen Emma en Hendrik in Brunssum mineralogisch onderzoek verricht. Dit onderzoek leverde enkele voor Nederland nieuwe mineraalsoorten op en droeg bij aan meer duidelijkheid over de samenhang van de mineralisaties in het Limburgse Laat-Carboon met deze in aangrenzende gebieden. Naast hydrothermale mineralen komen hier secundaire mineralen voor die grotendeels zijn ontstaan door oxidatie van pyriet. Tijdens het veldwerk op de Brunssumse steenberg werden gesteentefragmenten aangetroffen met kalkachtige overkorstingen van wisselende dikte en structuur. Ze vinden hun ontstaan in het neerslaan van kalk uit grondwater. In dit artikel volgt een nadere beschrijving van deze sinters.