In en rondom Deventer zijn meerdere kolken te vinden, meestal ontstaan door dijkdoorbraken. De oorzaak van het ontstaan van de Douwelerkolk is echter (nog) niet duidelijk. De kolk is mogelijk een dode rivierarm van de meanderende IJssel, of wellicht ook in dit geval het resultaat van een dijkdoorbraak. Het moment van het ontstaan van kolk is onderzoekers evenmin duidelijk. Ik ben al jaren in de ban van deze prachtige kolk en het gebied bij Schalkhaar en grijp iedere gelegenheid aan om tijdens grondwerkzaamheden de ondergrond te bestuderen. In dit artikel geef ik een mogelijke verklaring voor de wijze en het moment van ontstaan van de Douwelerkolk.