Venen bestaan uit organische en minerale delen (asresten); het zijn verzamelingen van dode planten. De organische delen zijn door de planten gemaakt, dat was bekend. Niet bekend was hoe de planten aan de minerale delen komen. In dit artikel wordt beschreven dat de minerale delen eveneens door de planten zijn gemaakt en dat daarvoor ionen zijn gebruikt, opgenomen samen met het bodemvocht. Daardoor is er verschil in asresten en verschil tussen de gevormde venen.