De verkiezelde Ordovicische kalksteen uit de afzettingen van het oude Baltische rivierstelsel levert steeds weer tot nu toe niet herkende of zelfs nieuwe soorten fossielen op. In dit geval betreft het hexactinellide sponzen, namelijk Haljalaspongia inaudita en een Brachiospongia-achtige spons, afkomstig van het palaeo-continent Baltica. Tot voor kort waren van deze sponzengroep slechts losse sponsnaalden bekend in residu’s van opgelost Ordovicisch gesteente in Zweden, Estland en West-Rusland. Dat toont opnieuw aan dat “baksteenkalk” een uniek gesteente is met een bijzondere flora en fauna. Doel van dit artikel is dan ook om iedere verzamelaar, die zich met deze zogenaamde “baksteenkalk” bezighoudt, te attenderen op mogelijk aanvullende vondsten van een hexactinellide spons(rest) in de eigen collectie.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

Freek Rhebergen. (2012). Hexactinellide sponzen in Ordovicische “baksteenkalk”. Grondboor & Hamer, 66(6), 438–443.