De Meester van der Heijden groeve (“de Kauter”) in Nieuw-Namen (Zeeuws Vlaanderen) is de enige ontsluiting in Nederland waar mariene Pliocene sedimenten aan de oppervlakte komen. Hij staat daarom ook al lang in de belangstelling van geologen (Afb. 2). De Pliocene zanden steken 5-6 m +N.A.P. boven de omgeving uit en werden in het verleden ontgonnen voor gebruik in de wegenbouw. Naast het unieke geologische karakter van de ontsluiting is de Kauter ook een locatie waar archeologische vondsten, in het bijzonder vuurstenen artefacten, zijn aangetroffen (Van Heeringen, 1986).

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

S.J. Kluiving, S.R. Troelstra, C. Kasse, & R.A. Lelivelt. (2012). Het oudste strand van Zeeland: Een hernieuwde kennismaking met de “Meester van der Heijden groeve” (de Kauter), Nieuw-Namen. Grondboor & Hamer, 66(6), 431–437.