Vulkaanas? Hobby? Vulkanisme? Interessant? Op al deze vragen kan met een volmondig “ja” worden geantwoord. Voor de amateurgeoloog en verzamelaar hebben vulkaanas, en het vulkanisme dat daaraan ten grondslag ligt, veel te bieden. Vooral als je de betreffende vulkaangebieden ook ter plekke kunt bezoeken!