Sinds de oudheid zijn tal van vulkanische gesteenten gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Al in de Steentijd werden er gebruiksvoorwerpen voor onder meer de jacht van gemaakt. In de Romeinse Tijd en in de eeuwen daarna, zijn tal van gebouwen geheel of gedeeltelijk opgetrokken met vulkanische gesteenten en overal in ons land vinden we ze terug als dijk- en oeverversterkingen. Ook als bodemverbeteraar vinden vulkanische producten toepassing en iedereen kent puimsteen als schuurmiddel.