De hoge opkomst tijdens de NGV-themadag vulkanisme in november 2011 toonde weer eens aan dat vulkanen en vulkanisme zich in een warme en grote belangstelling kunnen verheugen. Voor vulkanische verschijnselen hoeven we niet zo ver van huis te gaan: in de Eifel in Duitsland kunnen we al behoorlijk aan onze trekken komen. In dit artikel bekijken we de verschillende soorten verschijnselen die het Eifelvulkanisme ons nu nog allemaal te bieden heeft. Al tijdens het Tertiair kreeg de Eifel met vulkanisme te maken. De overblijfselen van dat vulkanisme liggen vooral in de Hocheifel, ongeveer tussen Adenau en Kelberg. Later, in het Kwartair, kreeg het gebied opnieuw met vulkanisme te maken. Sporen daarvan vinden we in de Westeifel – tussen Bad Bertrich in het zuidoosten en Ormont in het noordwesten – en in de Osteifel, rond de Laacher See (Afb. 1). Een aantal interessante vulkanische verschijnselen in die gebieden wordt hierna besproken en toegelicht.