Op dit moment zijn er enkele honderden min of meer actieve vulkanen op aarde, elk met hun eigen karakteristieke lava’s en eruptiva. Als je dat gegeven terug-extrapoleert naar de afgelopen honderden miljoenen jaren, begrijp je dat het aantal verschillende vulkanische gesteenten onnoemelijk moet zijn. Ook de naamgeving van dergelijke gesteenten is dus een uiterst ingewikkelde zaak. Zie – in combinatie met dit artikel – ook het “Overzicht van de vulkanieten” elders in dit nummer.