Werkende vulkanen behoren tot de spectaculairste natuurverschijnselen op aarde. Ze laten zien dat de aarde een levende en actieve planeet is. Vulkanen vormen geen nieuw verschijnsel: al spoedig na het ontstaan van de aarde (zo’n 4,7 miljard jaar geleden) waren ze er al. Er zijn maar weinig vulkanen die jaar in jaar uit actief zijn. Op het moment dat u dit leest barsten er zo’n 20 vulkanen uit, per jaar zijn dat er gemiddeld 50-70. Veel “vuurspuwende bergen”, zoals ze vaak ten onrechte worden genoemd, bevinden zich in een slapende toestand, of zijn inmiddels uitgedoofd. Maar vulkanen waarvan men denkt dat ze niet meer actief zijn, kunnen onverwachts “ontwaken”. Het bekendste voorbeeld is de Vesuvius, waarvan de Romeinen niets eens wisten dat het een vulkaan was, die in 79 na Chr. uitbarstte en Pompeï en Herculaneum onder een dikke aslaag bedekte. Soms is de mens getuige van het ontstaan van een nieuwe vulkaan. Zo ontstond in 1538 binnen enkele weken een nieuwe