Na de oprichting van de NGV in 1946 verscheen april 1947 de eerste uitgave van “Publicaties van de Nederlandse Geologische Vereniging”. Er bestond toen nog geen officiële naam voor het tijdschrift, en de “Publicaties” verschenen onregelmatig; meestal twee maal per jaar. In 1955 werd voor het eerst de naam “Grondboor & Hamer” gebruikt. Met het zesde nummer van 2011 bereikte het NGV tijdschrift de leeftijd van 65 jaar. Een moment om stil te staan bij de evolutie van een tijdschrift dat, na al die jaren, nog steeds springlevend is.