In de geologische ‘lappendeken’ die de omgeving van Winterswijk in feite voorstelt, zijn al geruime tijd ook kalkstenen van Cenomanien ouderdom (99.6-93.5 miljoen jaar) bekend, met name uit de Oossinkbeek in het buurtschap Kotten waarin deze lagen op beperkte schaal dagzomen. Op basis van mariene schelpkreeftjes (ostracoden) is dat deel van de zogenaamde ‘Kottense Kalk’ dat in de Oossinkbeek aan de oppervlakte komt als vroeg midden-Cenomanien gedateerd315a. Hetzelfde kalkpakket is in nabijgelegen boringen in het Winterswijkse (41E167-Craelius IX; 41F125-Renskers) aangetroffen, maar is op die locaties iets ouder, namelijk vroeg-Cenomanien315a. Hier maken we melding van een fragment van een heteromorfe (turrilitide) ammoniet die, vanwege de vrij slechte bewaringstoestand, met enige reserve toch op genus- en soortniveau kan worden gedetermineerd als een typische vroeg-Cenomanien vorm. Het stuk werd ca. 30 jaar geleden verzameld uit materiaal dat vrijkwam bij de correctie en uitdieping van de Bemersbeek, het verlengde van de Oossinkbeek, in het buurtschap Kotten. Dit is niet ver van de plek (Bekerinkbeek) waar vandaan onlangs een typische laat-Albien zee-egelsoort is beschreven120a.

, , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

John W.M. Jagt, & Henk W. Oosterink. (2012). Addendum 2 Hypoturrilites uit het vroeg-Cenomanien van Winterswijk (Fossiele Cephalopoden van Nederland). Grondboor & Hamer, 66(1), 199–199.