In tegenstelling tot belemnieten zijn ammonieten in het studiegebied eerder zeldzaam (met uitzondering van een aantal laagpakketten) en zo goed als altijd als steenkern en afdruk van de buitenkant of als sculptuur steenkern (‘composite mould’) bewaard gebleven. Verkiezelingen zijn schaars te noemen, en dan gaat het vaak ook nog om de kleinere soorten (Baculitidae, Scaphitidae). Hoewel er regelmatig soorten bij komen die nog niet uit het gebied bekend waren, echte unica vaak, wordt hieronder geprobeerd een volledig overzicht te geven van alle Nederlandse vormen, ook van die welke (nog) niet tot op soort zijn gedetermineerd. Op weinige uitzonderingen na zijn alle hier genoemde soorten ook bekend uit het buitenland, sommige zelfs van de Atlantische kust van Noord-Amerika en zodoende zeer geschikt als gidsfossielen. Net als in New Jersey183-185 en Stevns Klint, Denemarken197199 zijn er soorten die de Krijt-Paleogeen (K/Pg) grens overleefd lijken te hebben; dat geldt voor Scaphitidae en Baculitidae.

H. c. crassus, Trachyscaphites spiniger spiniger, G. aquisgranense, waageiangmartussutensis, Eubaculites, Pachydiscus gollevillensis, Glyptoxoceras vaalsiense, Scaphites aquisgranensis, Glyptoxoceras, Trachybaculites, M. fresvillensis, H. vari, N. colubriformis, Hoplitoplacenticeras coesfeldiense, Hoploscaphites constrictus johnjagti, Acanthoscaphites, Scaphites hippocrepis, crassus, Turrilites saundersorum, A. decheni, Baculites knorrianus, Glyptoxoceras aquisgranense, Ammonites colligatus, Phylloptychoceras cf sipho, Phylloptychoceras, Scaphites, Pachydiscus colligatus, Jeletzkytes dorfi, B. anceps, Brahmaites brahma, Trachyscaphites, Baculites carinatus, Glyptoxoceras rugatum, S. hippocrepis, Saghalinites, Menuites fresvillensis, Pachydiscus neubergicus, H. tenuistriatus, Hoploscaphites tenuistriatus, Baculites vertebralis, H. pungens, Baculites anceps, Hoplitoplacenticeras, Hoplitoplacenticeras marroti, M. terminus., Brahmaites, Hoploscaphites, Patagiosites, Pachydiscus, B. knorrianus, Phylloptychoceras sipho, Sphenodiscus, A. varians blaszkiewiczi., H. constrictus, Pachydiscus duelmensis, Hamites, Pachydiscus noetlingi, Pachydiscus subrobustus, Acanthoscaphites verneuilianus, Menuites terminus, Patagiosites stobaei, A. pungens, A. exilis, H. c. johnjagti, Diplomoceras cylindraceum, Hoploscaphites pungens, Acanthoscaphites varians blaszkiewiczi, Acanthoscaphites tridens, Baculites, Scaphites gibbus, Trachybaculites columna, Sphenodiscus binckhorsti, H. c. Ivivensis, Glyptoxoceras roemeri, Menuites, Pachydiscus jacquoti jacquoti, Nostoceras, Hoploscaphites constrictus crassus, Eubaculites carinatus, Diplomoceras, Hoploscaphites felderi, Baculites vaalsensis
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

John W.M. Jagt. (2012). Ammonieten uit het Laat-Krijt en Vroeg-Paleogeen van Limburg. Grondboor & Hamer, 66(1), 154–183.