Deze Carbonische goniatieten zijn alle afkomstig van de Heimansgroeve en het naburige Belletbeek en -bosje bij Epen in Zuid-Limburg vlak tegen de Belgische grens aan. In de leistenen zijn de schelpen sterk afgeplat en slechts fragmenten ervan bewaard. De tekeningen van de fijne ribben op de schelp is de enige manier om deze gefragmenteerde goniatieten te determineren. De tongvormige structuur in het verloop van de ribben op de bovenhelft van de flank is kenmerkend voor het genus Reticuloceras. Reticuloceras reticulatum is de typesoort van dit genus waarvan geen voorbeeld voorhanden is (Latijn: reticulatum = in de vorm van een netwerk; dit heeft betrekking op de sculptuur). Het platenboekje van Bouckaert21 laat de verschillende sculpturen zien van de reticulocerassen in België. Het artikel van Bisat & Hudson16 werd geraadpleegd voor de ouderdom van deze reticulocerassen. Ouderdom: vroeg-Pennsylvanien, vroeg-Bashkirien.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

Philip J. Hoedemaeker. (2012). Ammonieten uit het Carboon van Zuid-Limburg. Grondboor & Hamer, 66(1), 60–63.