Verzamelaars van fossielen uit riviergrinden hebben altijd verlekkerd gekeken naar vondsten van verkiezelde Goniatitidae. Dit vooral wegens hun fraaie vorm, meestal min of meer kogelvormig, maar ook vanwege hun zeldzaamheid. Een inventarisatie van vondsten, die over vele jaren is uitgevoerd, heeft geleerd, dat de meeste niet worden gedaan door mensen die specifiek fossielen zoeken, maar juist door verzamelaars van agaten. Zij hebben een getraind oog voor de golvende sutuurlijnen, die in het meestal vrij sterk versleten materiaal zo duidelijk in het oog springen. Ook blijkt het met de zeldzaamheid wel mee te vallen, mits men in de juiste afzettingen zoekt. Uit het uit de omgeving van Wesel-Kalkar aangevoerde betongrind zijn enkele honderden vondsten bekend. Ook op plaatsen in Nederland waar jongere Rijngrinden worden gewonnen, kan men met enige moeite in een middag enkele exemplaren vinden. Men moet slechts in de juiste korrelgrootte zoeken.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

Adri W. Burger. (2012). Goniatitidae in het grind van Nederland. Grondboor & Hamer, 66(1), 46–59.