Het Meinweggebied in Midden-Limburg, dat in 1995 de status Nationaal Park verkreeg, maakt deel uit van het Duits-Nederlandse grenspark Maas-Swalm-Nette. Het gebied geniet vooral bekendheid vanwege de grote landschappelijke en biologische waarden. Het is een gebied met een voor Nederland uitzonderlijke geomorfologie, gekenmerkt door een reeks rivierterrassen, die bovendien door in het veld goed zichtbare breuktrappen van elkaar gescheiden worden (Afb. 1). Het nationale park kent een hoge beschermingsgraad; het is een kerngebied in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en maakt deel uit van het Europese netwerk van natuurgebieden NATURA 2000. Ook wat flora en fauna betreft is het een uitzonderlijk waardevol gebied met onder andere een bijzondere herpetofauna met zeldzame Rode Lijst (bedreigde) soorten als de knoflookpad en de adder, de enige gifslang in Nederland (Bossenbroek & Hermans, 1999).