Bij zee-egels denkt men waarschijnlijk niet direct aan het Devoon, maar eerder aan de prachtige egeltjes uit het Laat-Krijt van bijvoorbeeld Zuid-ümburg. Toch vinden we fossielen van zee-egels tot in het Laat-Ordovicium (Smith, 1984) en zijn hun resten ook in het Midden-Devoon van de Eifel, Duitsland, te vinden. Het doel van deze bijdrage is de aandacht op deze interessante, oude en bij veel verzamelaars relatief onbekende resten van deze diergroep te richten.

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

Bram Langeveld. (2011). Zee-egels in het Midden-Devoon van de Eifel. Grondboor & Hamer, 65(5), 150–153.