Het is ongebruikelijk dat in Grondboor en Hamer een artikel verschijnt, geschreven door zes auteurs. Wij hebben als collega-verzamelaars (en niet als concurrenten) onlangs een studiedag gehouden, waarin ieder zijn eigen, specifieke inbreng had. Ons doel was en is, antwoorden te vinden op vragen, die ons al enige tijd gesteld worden door ‘spiculieten’, onooglijk uitziende grijze stenen en steentjes uit ons zwerfsteengezelschap, waaraan in dit blad nog nooit aandacht is besteed, een grijs gebied dus. Wij trachten ouderdom en herkomstgebied(en) van deze gesteenten vast te stellen. De bewuste spiculieten zijn gevonden in grindhopen van zandgroeves in Zwolle, Ellertshaar, Sellingerbeetse en in groeves in het ‘WWW-gebied’, een afkorting voor het gebied van de Wilsumer Bergen. Wielen en Westerhaar.

, , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

Jeroen Bos, Percy van Keulen, Tom Koops, Freek Rhebergen, Rolf Smit, & Peter de Vries. (2011). Spiculiet, zoektocht in een grijs gebied. Grondboor & Hamer, 65(5), 145–149.