De Render- en Kamperklippen liggen op de Noord-Veluwe, in de gemeenten Epe en Meerde. Het zijn fraaie voorbeelden van de langgerekte duinruggen die ook elders in Nederland aan het eind van de laatste ijstijd door de wind zijn gevormd en die tot het Jonger-Dekzand II gerekend worden. De Renderklippen lopen tussen Epe en Meerde door een heidegebied waar ze extra goed te zien zijn, omdat hier bomen en struiken bijna geheel ontbreken. Vanwege hun geomorfologische gelijkenis met isars (osars, eskers of smeltwaterruggen) worden de duinruggen ook wel pseudo-åsars genoemd. Met een lengte van ongeveer 20 km en een uitstekend bewaard gebleven reliëf vormt de pseudo-åsar van Epe-Heerde een uniek en waardevol landschapselement uit het Laat-Pleistoceen.