Er werden de afgelopen tijd een paar belangrijke bijdragen aan de taxonomie van spinnen gepubliceerd die meer inzicht geven in de verwantschappen binnen bepaalde groepen. Meestal heeft dat ook gevolgen voor de nomenclatuur. Ik meld die veranderingen hier, zodat men met de juiste namen op internet kan zoeken.


Additional Files
kaft34.jpg Cover Image , 85kb