Tijdens het 28e congres in Turijn afgelopen zomer werd het aanbod gedaan door Tsjechië om in 2015 het volgende Europese congres te organiseren. Onder voorbehoud omdat eerst de universiteit van Brno definitief toestemming moest geven. Dat is nu geregeld en de eerste aankondiging is rondgestuurd.


Additional Files
kaft34.jpg Cover Image , 85kb