Dit maal een aflevering die de dynamiek in de wereld van de spinnen weer eens duidelijk maakt, schreef ik bij de vorige aflevering. Dat is in dit nummer eigenlijk ook weer een heel belangrijk thema. Statische toestanden zijn in de levende natuur natuurlijk ook nauwelijks mogelijk. Dynamiek is en blijft het Leitmotiv.


Additional Files
kaft36.jpg Cover Image , 25kb