De hooiwagenwerkgroep groeit en groeit: afgelopen jaar mochten we Paul Hoekstra en Steven IJland verwelkomen binnen onze actieve werkgroep. In dit nummer staan vier bijdragen over onze activiteiten. We hopen dat andere werkgroepleden ook eens verslag willen doen van hun activiteiten of waarnemingen in de komende nummers van Opilionieuws.


Additional Files
kaft37.jpg Cover Image , 30kb