Karen van Dorp werkte van 2009 tot 2019 als collectiebeheerder in Naturalis Biodiversity Center. Onder haar beheer vielen onder andere de Spinachtigen en daarmee de collectie van Christa Laetitia Deeleman-Reinhold. Karen raakte gefascineerd door Christa’s bijzondere verleden, de lange relatie met het museum in Leiden en haar zeer belangrijke bijdrage aan de Zuidoost-Aziatische collectie van het instituut. Uit bewondering en respect groeide de behoefte om Christa’s verhaal op te tekenen. Deze biografische tekst is gebaseerd op een interview dat plaatsvond bij Christa thuis in februari 2019 en is daarom een associatief verhaal geworden, in plaats van een chronologische opsomming van gebeurtenissen. Deze publicatie verschijnt in het jaar dat Christa 90 jaar wordt - ze is nog even actief in haar spinnenonderzoek als altijd. Karen is Christa bijzonder dankbaar voor haar kennis, openheid en gastvrijheid in de jaren dat ze als collectiebeheerder bij Christa op bezoek kwam in Ossendrecht om aan de spinnencollectie te werken. Tevens is ze Peter van Helsdingen (gepensioneerd onderdirecteur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie; thans Naturalis, actief spinnenwetenschapper en vriend van Christa) zeer erkentelijk voor het recenseren en het publiceren van deze tekst.


Additional Files
kaft39.jpg Cover Image , 23kb