In 2020 moest de jaarlijkse excursie vanwege de heersende Covid-19 pandemie worden afgelast. Het ligt in de bedoeling om in 2021 wel weer een excursie te organiseren.


Additional Files
kaft39.jpg Cover Image , 23kb