Onze hooiwagenfauna is dynamisch én de verspreiding van de verschillende soorten is nog steeds niet goed genoeg bekend. Dat blijkt ook uit onderstaande bijdragen waar de eerste vondst van Trogulus tricarinatus voor Zuid-Holland wordt gemeld en de tweede vondst van Paranemastoma quadripunctatum voor Overijssel. Zoveel mogelijk inventariseerders in het veld is daarom belangrijk. Het is daarom verheugend dat het aantal leden van de hooiwagenwerkgroep elk jaar iets toeneemt. In dit nummer staan enkele bijdragen over onze activiteiten en een boekbespreking. Veel leesplezier gewenst!


Additional Files
kaft39.jpg Cover Image , 23kb