Sinds 2018 leeft in het brakke water van het Noordzeekanaal een exotische mossel: de gebogen traliemossel (Ischadium recurvum). Deze is door iedereen goed te herkennen aan de uitwaaierende ribbelsculptuur. Van buiten het Noordzeekanaal zijn nog geen waarnemingen bekend. Omdat verwacht wordt dat de soort ook in andere brakke wateren zal opduiken, vragen we in deze Kijk op Exoten aandacht voor deze mossel

, , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Gmelig Meyling, & R. de Bruyne. (2020). De gebogen traliemossel lijkt zich nog niet uit te breiden. Kijk op Exoten, 9(2), 2–3.