Exotische rivierkreeften, de rode Amerikaanse rivierkreeft in het bijzonder, staan momenteel sterk in de belangstelling. Als gevolg hiervan worden andere kreeftachtigen soms ten onrechte ook voor rivierkreeft aangezien. We bespreken hier de bloedrode Kaspische aasgarnaal, die oppervlakkig verward kan worden met de rode Amerikaanse rivierkreeft.

, , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

B. Kroese. (2020). De bloedrode Kaspische aasgarnaal, niet te verwarren met de rode Amerikaanse rivierkreeft. Kijk op Exoten, 9(2), 4–5.