Sinds circa 2005 heeft de grote Alexanderparkiet (Psittacula eupatria) zich, in navolging van de verwante halsbandparkiet, gevestigd als broedvogel in Nederland. Deze soort, die een natuurlijk verspreidingsgebied heeft in delen van India, Pakistan en Zuidoost-Azië, wordt gehouden als kooi-/volièrevogel. Het is aannemelijk dat ontsnapte of vrijgelaten vogels de basis hebben gevormd voor de in het wild levende populatie in Nederland. In Kijk op Exoten 11 uit 2015 is aandacht besteed aan de vestiging van deze soort. Hoe gaat het er nu mee?

, , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. van Kleunen. (2020). Gaat de grote Alexanderparkiet de halsbandparkiet acherna?. Kijk op Exoten, 9(2), 12–13.