Niet veel mensen weten van het voorkomen van smaragdhagedissen in Scheveningen. Op een geïsoleerd duin midden in een recreatieve hotspot leeft al zeker enkele decennia een kleine populatie. Naast de succesvolle vestiging van de exotische ondersoorten van de inheemse muurhagedis (Podarcis muralis) is dit de eerste nieuwe hagedissensoort die zich in Nederland heeft weten te vestigen. Vanwege de voorgenomen aanleg van een parkeergarage, waarvoor het gehele duin moet worden ontgraven, is het einde voor deze populatie echter nabij. Op de valreep, in 2019 en 2020, is er toch nog beperkt onderzoek uitgevoerd.

smaragdhagedis, Lacerta viridis, Lacerta bilineata, terrariumhobby, uitzetting, overlevingskans, voortplanting, genetische vervuiling
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

R.P.J.H. Struijk, M. de Visser, & B. Wielstra. (2021). Exotische smaragdhagedissen in de duinen bij Scheveningen. Kijk op Exoten, 9(3), 12–13.