Geregeld worden er exotische soorten mossen en korstmossen aangevoerd met stenen en bomen uit het buitenland. De meeste soorten kunnen niet overleven in het Nederlandse klimaat en sterven snel af. Ook voor het tropische waaiermos (Hypopterygium tamarisci) leek het niet mogelijk om ‘in het wild’ in Nederland stand te houden, totdat er recent een groeiplaats in Baarn werd ontdekt, waar het waaiermos al bijna 40 jaar in de buitenlucht groeit. Waar komt dit mos vandaan en zou deze soort zich definitief in Nederland kunnen vestigen?

Waaiermos, Hypopterygium tamarisci, tropisch, overleven, verspreiding
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

H.-J. van der Kolk. (2021). Waaiermos, een nieuw tropisch mos verwilderd in Nederland. Kijk op Exoten, 9(3), 4–5.