De gele bieslelie is een Noord-Amerikaanse soort die sinds het begin van de 21e eeuw verwilderd wordt gevonden in Nederland. Het voorkomen en de snelle vermeerdering in kwetsbare natte graslanden met orchideeën en andere zeldzame soorten, baart natuurbeheerders zorgen.