De auteur pleit voor een nieuwe aanpak op het gebied van natuurbescherming