Een slaapplaats van Grote Sterns en Visdiefjes in het broedseizoen en de rubriek Veldwaarnemingen aflevering 301 (CCCI)