Een reactie op een artikel over kievitseieren in het Vogeljaar 63(1):46-47.

, , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

S.P. Roodbergen. (2015). Reacties: Teruggang kievitenstand heeft niets te maken met ljipaaisykjen. Het Vogeljaar, 63(2), 117–119.