De afgelopen jaren bezocht de auteur de Donaudelta en Dobrodgea een aantal malen. Telkens weer werd hij aangenaam verrast door de toegankelijkheid van de vogels en de bijzondere soorten die daar te zien zijn. Daaronder de Reuzenzwartkopmeeuw, de Veldrietzanger en de Bonte Tapuit.

, , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

W.G.G. Smeets. (2015). Bijzondere gebieden voor vogelaars: Donaudelta en Dobrogena. Het Vogeljaar, 63(3), 131–139.