Gedurende 25 jaar zijn langs de kustlijn bij Petten (Schagen, N.-H.) de dode vogels geteld. Van iedere gevonden vogel zijn minimaal de soort, het kleed, het percentage oliebevuiling en de versheid bepaald. Dit artikel geeft een overzicht van de tellingen van 1 juli 1988 tot en met 30 juni 2013. Er zijn in die periode 9484 dode zee- en kustvogels geregistreerd over de acht kilometer kustlijn tussen kilometerpaal 18 bij Sint-Maartenszee en paal 26 bij Camperduin. Weersomstandigheden, voedselgebrek, olievervuiling en verstrikking zijn de voornaamste oorzaken van sterfte. Een onbekend aantal kadavers blijft buiten de telresultaten doordat zij zijn verwijderd door een Vos of meegenomen door mensen. De olievervuiling is sterk afgenomen en strenge winters zijn achterwege gebleven. De komst van windmolenparken in zee is niet van invloed op het aantal gevonden vogels. In dit artikel geeft Ruud Costers een overzicht van de resultaten van de tellingen.