Dit is de zesde en laatste aflevering van deze rubriek, waarin Marcel Boer uit diverse bronnen algemene, maar vooral bijzondere biologische en ecologische aspecten over vogels voor u heeft samengevat. Daarbij kwamen vragen aan de orde zoals: Hoe kan een vogel vliegen? Waarom zijn er zoveel soorten? Hoe komen ze aan al die mooie kleuren en waartoe dienen ze? Kunnen vogels ruiken? Welke vogels zingen en welke niet? Waarom zingen ze? Hebben vogels emoties en zelfbewustzijn? De eerste aflevering in deze rubriek ging vooral over ontstaan van soorten vogels en over vogelnamen, daarna kwamen de belangrijkste uiterlijke kenmerken, de organen, zintuigen, leeftijd, gedrag en het geheugen van vogels aan bod. Ook kwamen de vogelgeluiden en het voedsel aan de orde en onderwerpen zoals leefgebieden en de vogeltrek. Deze aflevering gaat over de voortplanting van vogels. De tekeningen bij deze reeks artikelen zijn gemaakt door Jos Zwarts.

, , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

M.M.A. Boer. (2015). Wat maakt vogels zo interessant? Aflevering 6: Voortplanting, paarvorming en broedzorg. Het Vogeljaar, 63(4), 179–204.