In de stad Groningen zitten van oudsher broedende Huiszwaluwen. De eerste beschreven waarnemingen dateren uit 1856. Het aantal bezette nesten van de Huiszwaluw werd in de stad Groningen voor het eerst geïnventariseerd in 1968. Vervolgens zijn in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw enkele tellingen uitgevoerd waarvan die uit 1985 de meest volledige is . Sinds 1994 zijn in het kader van de landelijke tellingen van Sovon meerdere volledige tellingen uitgevoerd van het aantal bezette Huiszwaluwnesten in de stad Groningen. Voor het onderzoek dat hier besproken wordt door Andries en Miranda Berghuis zijn vier wijken in de stad Groningen geïnventariseerd. Het betreft Oranjewijk, De Hoogte, Vinkhuizen en Zeeheldenbuurt.

, , , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

A. Berghuis, & M. Berghuis. (2015). De Huiszwaluw Delichon urbicum in de stad Groningen - Behoud door middel van kunstmatige nestgelegenheid?. Het Vogeljaar, 63(4), 205–213.