In deze rubriek vindt u samenvattingen van artikelen met in de kop een vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen in de maanden juli, augustus en september 2015 in Nederlandse dag-, week- en huis-aan-huisbladen. Deze aflevering is de laatste van serie samengesteld door Wim Smeets.